Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til F

Johan Michael Fischer

Fischer var ven med Thorvaldsen. Nogle måneder før Thorvaldsens afrejse til Italien skrev Fischer 2.5.1796 en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213.

Fischer fungerede som stenhugger i København og udførte stenhuggerarbejder til kirker og gravmæler, bl.a. på Assistens Kirkegård efter tegninger af Nicolai Abildgaard som fx gravmælet over Tyge Rothe. Han arbejdede også for arkitekten Georg Erdman Rosenberg (1739-1788) på herregårdene Holsteinborg og Juelsberg.

Referencer

  • B. L. Grandjean: ‘Rosenberg-Interiører paa Holsteinsborg’, i: Nyt Tidsskrift for Kunstindustri 1946, p. 186.
  • Juelsberg Godsregnskaber, Landsarkivet for Fyn.
  • C. Nyrop: Kiøbenhavns Murer- og Stenhuggerlav, København 1907, pp. 201, 204.
  • Weilbachs Kunstnerleksikon.

Sidst opdateret 15.04.2013

Johan Michael Fischer

1738-1816 Dansk, tysk Stenhugger
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i1 dok.