Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2391 af 10293
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger [+]

Afsendersted

København

13.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Sangen er på forsiden kun dateret 1819, men den blev afsunget 13.10.1819 ved Borups Selskabs genkomstfest for Thorvaldsen, se fx. Barfod, op. cit., p. 60-61.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Sang til Thorvaldsen i Borups Selskab, København.

Se original

Sang
til
Thorvaldsen
fra
D.D.L.S.

Du Plet af Jord, hvor Livets Stemme
Steg førstegang fra spæde Bryst,
Hvor Himlen gav os at fornemme
De første Glimt af Livets Lyst,
Der, hvor vi lærte Moder stamme,
Og første Fied ved hendes Haand,
Der tændtes Gnisten til den Flamme,
Som brænder for vort Fødeland.”

“Og naar i Barndoms blide Dage
Til fremmed Egn vi løbe hen,
Med Længsel ilte vi tilbage
Til moderlige Hiem igien;
Hver Høi, hver Dal, som gav os Glæder,
Den blev vort Hierte dyrebar,
Og henrykt Manden seer de Steder,
Hvor han som Barn lyksalig var
.”

Med Længsel slog dit varme Hierte
O THORVALD hist paa fremmed Strand,
Du ønskte dig med kiærlig Smerte
Tilbage til dit Fædreland.
Den høie Musa bød Dig dvæle,
Den skiønne sydlige Natur!
Dog rørt Du ved de snelle Hæle
Gav Vingers Flugt til Din Merkur.

Og rørt Merkur, fordi du skænkte
Ham Liv igien i kolde Steen,
Paa Dine stille Længsler tænkte
Og rørte Dig med Tryllegreen;
Da ilte Du med Held, saa saare
Mod Norden atter, frisk og glad,
Og THORVALD! nu Du fælder Taare
Ved Synet af Din Axelstad!

Og festlig nu sig her forsamle
De Kunstens Venner i Dit Ly!
Du finder Faae kun af de Gamle,
Men trofast elske Dig de Nye.
Her, hvor tilforn man saae den unge
Beskedne Kunstner ved sit Bord,
Modtag her Tak af hver en Tunge,
Fordi Du vorden er saa stor!

    121. –
Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved den fest, som Borups Selskab afholdt 13.10.1819 for at fejre, at selskabets medlem, Thorvaldsen, var vendt tilbage til Danmark i 1819.
Sangen er signeret 121, dvs. med sangskriverens medlemsnummer i Borups Selskab, sådan som det var skik og brug i selskabet. Broder 121 var Adam Oehlenschläger (jf. Stamtavle over Medlemmerne, arkivalier fra Borups Selskab, Håndskriftafdelingen, Det Kgl. Bibliotek). I tidskriftet Tilskueren blev digtet publiceret, og dér er det signeret Oehlenschläger. Barfod, op. cit., p. 61, anfører også Oehlenschläger som forfatter.

De to første vers, der indrammes af citationstegn, er stort set ordret citat fra forfatteren Thomas Thaarups digt Fødelands-Kiærlighed (1782). Det kan umiddelbart virke underligt, at Oehlenschläger citerede Thaarup, men det var der antagelig flere grunde til: Thaarup var medstifter af selskabet; Thorvaldsen kendte både Thaarup og hans værker, som det fx fremgår af brev af 16.9.1804; Thaarups sang var dengang meget kendt og har utvivlsomt for hele selskabet repræsenteret indbegrebet af fædrelandskærlighed, så ved en lejlighed som Thorvaldsens gensyn med Danmark har sangen været meget passende at citere.
Melodien til sangen er ikke angivet, men det har sandsynligvis været samme melodi som til Thaarups digt.

Sangen er her afskrevet efter en trykt udgave, som i lighed med andre sange til samme lejlighed findes i småtryksarkivet på Thorvaldsens Museum. På sangens forside er trykket dateret: “Kjøbenhavn 1819. / Trykt hos Hartv. Frid. Popp.”

Arkivplacering
M18,3 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)
Thiele
Festen, hvor sangen blev sunget, omtalt Thiele III, p. 16.
Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 60-61.
  • Adam Oehlenschläger: ‘Til Thorvaldsen’, in Knud Lyne Rahbek (ed.): Tilskueren, No. 71, København 15.10.1819, p. 567-568.

Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen og teatret · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsens beskedenhed · Ungdomsvenner
Værker
Sidst opdateret 02.02.2013 Print