Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 13.10.1819

Betydningen af verselinjen kan forekomme uklar, men i lyset af næste linjes omtale af barnets første skridt må verbet stamme skulle forstås i betydningen stavre, stolpre, se stamme i Ordbog over det danske Sprog.
I så fald må verselinjen skulle læses:
“…Der, hvor vi lærte [af] Moder [at] stamme…”
Det skal bemærkes, at der ikke er tale om substantivet en Stamme, da ordet ikke er skrevet med stort begyndelsesbogstav, hverken her eller i Thaarups originale udgave.

Sidst opdateret 25.09.2015