Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7703 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.P. Holst [+]

Afsendersted

København

7.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Den 7de October 1838.Mel. Hr. Peder kasted Runer over Spange.

Tilsøes Normannen med det blanke Værge
Til Syden drog, det skjønne Land at hærge.
      Han risted røde Runer,
      En blodig Seiersskrift,
      Og Templer og Pauluner
      Bar Spor af hans Bedrift!
Kunstens Giands, stolte Gudeskarer
Sank i Gruus, knuste af Barbarer —
                  Sank i Gruus.

Saa mangen Synd kan sones ud med Bøde,
Men Synd mod Kunsten er en Helligbrøde:
      Thi helligt er det Skjønne,
      Formastelig den Haand,
      Som kan med Grumhed lønne
      Hvad luttre bør vor Aand.
Secler svandt, men paa hine Dage,
Stolte Nord! blev en Plet tilbage —
                  Stolte Nord.

Dog hvad Din vilde Søn forbrød i Tiden,
Det har en anden Søn udslettet siden;
      Han risted store Runer:
      En evig Marmorskrift, —
      Og Templer og Pauluner
      Bær’ Spor af hans Bedrift.
Meislen klang! Alt, hvad grumt forødtes
Fjernt i Tid, straalende gjenfødtes —
                  Meislen klang.

Og atter vaagnede ved Meisellyden
De skjønne Guder i det fjerne Syden.
      Og Syden henrykt fatted
      Hvad gudbesjælt var skabt,
      Og følte, det erstatted
      Hvad længst engang var tabt!
Sydens Folk selv det maatte sande,
Laurens Green vandt de om hans Pande —
                  Laurens Green.

Og Dig man kalder fattig, Moder kjære!
Hvor kan med slig en Søn Du fattig være?
      Reis frit og stolt Din Pande!
      En Stjerne funkler der,
      Som over alle Lande
      Har spredt sit lyse Skjær!
Kunstens Børn skal med henrykt Øie
Trindt paa Jord for dens Glands sig bøie —
                  Trindt paa Jord.

H.P. Holst.

Generel kommentar

Denen sang blev trykt i anledning af en hædersfest for Thorvaldsen på Hotel d’Angleterre 7.10.1838.

Arkivplacering
M18,66 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 13.04.2014 Print