Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2569 af 10246
Afsender Dato Modtager
Borups Selskab [+]

Afsendersted

København

3.7.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til: / Br. 71. / Hr. Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen, etc.
Udskrift: Til: / Hr. Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen, etc.

Resumé

Borups Selskab inviterer Thorvaldsen til middag.

Se original

Vort Samfund, som inderligen ønsker endnu engang, forinden Deres Afreise fra Fædrelandet, at see Dem, høystagtede og hædrede Broder, i dets Midte, har overdraget os at forebringe Dem dette Ønske, i hvilken Anledning vi derfor herved udbede os den Ære, at De vilde deeltage i et lille Venne-Maaltid i Selskabet Fredag Aften den 7de. dennes Kl: 8.

Directionen for D:D:L:S: den 3die. Julii 1820

T.P.Thortsen
161
CSchram
194
Peter Groth
288
Faber
255
M Borgen
94
Generel kommentar

Thorvaldsen havde siden 1790 været medlem af Borups Selskab. Det fremgår af foreningens mødeprotokol, jf. arkivalier op. cit., at han var til stede ved den nævnte afskedsfest den 7.7.1820, og at to sange til Thorvaldsens ære blev “afsjungen ved Bordet”. Sangene var skrevet af to af selskabets øvrige medlemmer, “Br. D”, M.F. Liebenberg, og “Br. 121”, Adam Oehlenschläger. Om nummereringen af selskabets “brødre”, se evt. biografien om Borups Selskab.

Arkivplacering
m6 1820, nr. 25
Andre referencer

  • Arkivalier fra Borups Selskab, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 769r, fol.

Emneord
Broderskabsidealer · Idolisering af Thorvaldsen · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og forfattere · Ungdomsvenner
Sidst opdateret 21.09.2016 Print