3.7.1820

Afsender

Borups Selskab

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til: / Br. 71.I / Hr. Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen, etc.
Udskrift: Til: / Hr. Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen, etc.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Borups Selskab inviterer Thorvaldsen til middag.

Dokument

Vort Samfund, som inderligen ønsker endnu engang, forinden Deres Afreise fra FædrelandetII, at see Dem, høystagtede og hædrede BroderIII, i dets Midte, har overdraget os at forebringe Dem dette Ønske, i hvilken Anledning vi derfor herved udbede os den Ære, at De vilde deeltage i et lille Venne-Maaltid i Selskabet Fredag Aften den 7de. dennes Kl: 8.

Directionen for D:D:L:S:IV den 3die. Julii 1820

T.P.ThortsenV
161
CSchramVI
194
Peter GrothVII
288
FaberVIII
255
M BorgenIX
94

Generel kommentar

Thorvaldsen havde siden 1790 været medlem af Borups Selskab. Det fremgår af foreningens mødeprotokol, jf. arkivalier op. cit., at han var til stede ved den nævnte afskedsfest den 7.7.1820, og at to sange til Thorvaldsens ære blev “afsjungen ved Bordet”. Sangene var skrevet af to af selskabets øvrige medlemmer, “Br. D”, M.F. Liebenberg, og “Br. 121”, Adam Oehlenschläger. Om nummereringen af selskabets “brødre”, se evt. biografien om Borups Selskab.

Arkivplacering

m6 1820, nr. 25

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

 1. Dvs. Broder 71. Selskabets medlemmer titulerede hinanden som brødre efterfulgt af medlemsnummeret. Thorvaldsen var altså bror nr. 71.

 2. Thorvaldsen var på vej tilbage til Italien. Han rejste fra København 11.8.1820.

 3. Selskabets medlemmer titulerede hinanden som brødre ofte efterfulgt af medlemsnummeret. Thorvaldsen var broder 71 og havde været medlem af selskabet siden 1790. Se mere herom i biografien om selskabet.

 4. Dvs. Det dramatiske litteraire Selskab, der var det officielle navn på Borups Selskab.

 5. I følge medlemsprotokollen i Borups Selskab, jf. arkivalier, op. cit., var broder 161 den danske forfatter og læge Thomas Peter Thortsen (1788-1853), der var stærkt teaterinteresseret.

 6. Den danske konferensråd og enkekassedirektør Gerhard Christopher Schram.

 7. I følge medlemsprotokollen i Borups Selskab, jf. arkivalier, op. cit., var broder 288 den danske kancelliråd og apoteker Jens Peter Groth (1787-1832), se fx også V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905, vol. 1, p. 392.

 8. I følge medlemsprotokollen i Borups Selskab, jf. arkivalier, op. cit., var broder 255 “P.C. Faber”, “Krigsassesor og Fuldmægtig i Genr: og Commiss: Collegiet”. Det er ikke lykkedes at identificere denne Faber nærmere.

 9. I følge medlemsprotokollen i Borups Selskab, jf. arkivalier, op. cit., var broder 94 “M.P. Borgen” “Bogholder”. Det er ikke lykkedes at identificere denne Borgen nærmere.
  Da hans medlemsnummer – 94 – i Selskabet er lavere end de øvrige her nævnte, så har han været et af de ældre medlemmer af Borups Selskab, idet nummereringen blev fastlagt efter indmeldelsestidspunktet. Thorvaldsen havde fx nr. 71 og blev medlem i 1790.

Sidst opdateret 21.09.2016