The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2569 of 10246
Sender Date Recipient
Borups Selskab [+]

Sender’s Location

København

3.7.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til: / Br. 71. / Hr. Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen, etc.
Udskrift: Til: / Hr. Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen, etc.

Abstract

Borup’s Society invites Thorvaldsen to a dinner party.

See Original

Vort Samfund, som inderligen ønsker endnu engang, forinden Deres Afreise fra Fædrelandet, at see Dem, høystagtede og hædrede Broder, i dets Midte, har overdraget os at forebringe Dem dette Ønske, i hvilken Anledning vi derfor herved udbede os den Ære, at De vilde deeltage i et lille Venne-Maaltid i Selskabet Fredag Aften den 7de. dennes Kl: 8.

Directionen for D:D:L:S: den 3die. Julii 1820

T.P.Thortsen
161
CSchram
194
Peter Groth
288
Faber
255
M Borgen
94
General Comment

Thorvaldsen havde siden 1790 været medlem af Borups Selskab. Det fremgår af foreningens mødeprotokol, jf. arkivalier op. cit., at han var til stede ved den nævnte afskedsfest den 7.7.1820, og at to sange til Thorvaldsens ære blev “afsjungen ved Bordet”. Sangene var skrevet af to af selskabets øvrige medlemmer, “Br. D”, M.F. Liebenberg, og “Br. 121”, Adam Oehlenschläger. Om nummereringen af selskabets “brødre”, se evt. biografien om Borups Selskab.

Archival Reference
m6 1820, nr. 25
Other references

  • Arkivalier fra Borups Selskab, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 769r, fol.

Subjects
Ideals of Brotherhood · Idolizing Thorvaldsen · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Authors · Friends of Thorvaldsen's Youth
Last updated 21.09.2016 Print