The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.10.1819

I følge medlemsprotokollen i Borups Selskab, jf. arkivalier, op. cit., var broder 94 “M.P. Borgen” “Bogholder”. Det er ikke lykkedes at identificere denne Borgen nærmere.
Da hans medlemsnummer – 94 – i Selskabet er lavere end de øvrige her nævnte, så har han været et af de ældre medlemmer af Borups Selskab, idet nummereringen blev fastlagt efter indmeldelsestidspunktet. Thorvaldsen havde fx nr. 71 og blev medlem i 1790.

Last updated 11.11.2009