No. 2578 af 10318
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Palermo

1.7.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg.

Resumé

Brøndsted er spændt på at høre, om Aagaard har set Thorvaldsens buster af kongefamilien (Frederik 6., A859, Marie Sophie Frederikke, A192, Caroline, A193, Vilhelmine, A194 og Frederik (7.), A199). Brøndsted ønsker sig til København for at se Thorvaldsen, høre den nyeste danske litteratur og derefter besøge sin familie.

[...] Har Du seet Thorwaldsens Modelleringer af det Kongel. Herskabs Byster – Gid jeg kunde være 8 Dage i Kiøbenhavn (mere forlangte jeg ikke) for at tale 8 Timer med Thorwaldsen, høre Oehlenschlägers Abel og Erik Plovpenning og læse det udkomne af Grundtvigs Snorro og Saxo. Saa havde jeg vel sagtens nok af Kiøbenhavn – gik ud af Nørre Port – og derfra til Iselingen [...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Portrætbuster, samtidige personer · Selskabsliv i Danmark
Personer
N.F.S. Grundtvig · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 18.05.2015 Print