1.7.1820

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Palermo

Modtager

Holger Halling Aagaard

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brøndsted er spændt på at høre, om Aagaard har set Thorvaldsens buster af kongefamilien (Frederik 6., A859, Marie Sophie Frederikke, A192, Caroline, A193, Vilhelmine, A194 og Frederik (7.), A199). Brøndsted ønsker sig til København for at se Thorvaldsen, høre den nyeste danske litteratur og derefter besøge sin familie.

Dokument

[...] Har Du seet Thorwaldsens Modelleringer af det Kongel. Herskabs BysterI – Gid jeg kunde være 8 Dage i Kiøbenhavn (mere forlangte jeg ikke) for at tale 8 Timer med Thorwaldsen, høre Oehlenschlägers Abel og Erik PlovpenningII og læse det udkomne af Grundtvigs Snorro og SaxoIII. Saa havde jeg vel sagtens nok af Kiøbenhavn – gik ud af Nørre Port – og derfra til IselingenIV [...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A859 Frederik 6., 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A859
A194 Vilhelmine Marie, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A194
A199 Frederik (7.), Antagelig januar 1819 - Antagelig februar 1820, inv.nr. A199
A192 Marie Sophie Frederikke, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A192
A193 Caroline, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A193

Kommentarer

  1. Thorvaldsen modellerede under sit ophold i Danmark kong Frederik 6. og hans familie, samt den kommende Frederik 7. som dreng. Se hertil Thorvaldsens brev efter 6.1.1820, før 15.2.1820, hvori han skriver: “Deres Majestæters Buster og begge de Kongl. Prindsessers har jeg modeleret [...] Underdanigst skal jeg efterkomme Deres Høiheds Ønske, at modelere H.K., Deres Høiheds kiære Søn.”
    Med andre ord modellerede han busterne af Frederik 6., A859, dronning Marie Sophie Frederikke, A192, prinsesse Vilhelmine Marie (1808-1891), A194, prinsesse Caroline (1793-1881), A193 og prins Frederik (7.), A199, under sit ophold i Danmark.

  2. Digteren Adam Oehlenschlägers tragedie Erik og Abel, der netop var udkommet 1820.

  3. Den danske digter N.F.S. Grundtvig udgav i årene 1815-1822 fordanskninger og oversættelser, af den islandske forfatter Snorre Sturlasons (ca. 1178-1241) og den danske krøniker Saxo Grammaticus (ca. 1160-efter 1208), se evt. hertil værket i Arkiv for dansk Litteratur.

  4. Herregården Iselingen ved Vordingborg, hvor netop familien Aagaard, til hvem brevet er stilet, boede.

Sidst opdateret 18.05.2015