Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9143 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.P. Holst [+]

Afsendersted

København

25.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Sang til Thorvaldsen og hans museum ved billedhuggerens første besøg i bygningen.

Se original

Til Thorvaldsen

ved hans første Indtrædelse i Museet.

Den 25de Octbr. 1842.

— — — —
Kjøbenhavn.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
— — — —

Mellem disse Mure, som skal gjemme
Dine underfulde Værker trygt,
Byder Sangen Dig velkommen hjemme
I det Tempel, Folket Dig har bygt.
Tomme staae endnu de store Haller —
Lad da Sangen med sin stærke Magt
Smukt dem vie ind, nu Tiden kalder,
Til et Værn om hvad Du har fuldbragt.

Har I hørt det, stærke Tempelsider!
Har Du hørt det, høie Søilehal!
At med Troskab gjennem alle Tider
Om en Kunstners Arv I frede skal!
Ei hans Arvelod fra Fader, Moder
Nei, men den, han fik fra Himlens Blaae!
Ei hans Arvelod af Jordens Goder —
Nei, men den, der aldrig kan forgaae!

Veed I og, at mens I kjærligt frede
Om hvad Kunsten deiligst har frembragt,
Er en Guddom mellem Jer tilstede
Med sin stærke, underfulde Magt:
Thi et evigt Guddomspræg der luer
Paa hvert Værk, Geniet har fuldbragt —
Hvælver derfor trøstigt Jer, I Buer!
Høie Piller! holder trøstigt Vagt!

Dette Sted vil Tusinder betræde
Med et bøiet, sorgbetynget Sind —
Lad dem komme alle de, som græde,
Aabner Jer, I Porte! luk dem ind!
De skal see, at Kunsten kan husvale
Jordens Smerter med en himmelsk Trøst!
De skal see, at Marmor og kan tale
Med en Guddoms naaderige Røst!

Derfor hører det, I stærke Sider!
Derfor hør det, høie Tempelhal!
At med Troskab gjennem alle Tider
Om en Kunstners Arv I frede skal!
Hvælver Eder dristigt, stærke Buer!
Høie Piller, holder trolig Vagt:
Hvad der luttret er i Aandens Luer,
Staaer alt her med Evighed i Pagt.

H. P. Holst.

Generel kommentar

Dette er en trykt sang, som blev sunget af Studentersangforeningens kor 25.10.1842 i anledning af Thorvaldsens første besøg på Thorvaldsens Museum. Han var dagen i forvejen lige kommet hjem fra sin 1½-årige rejse til Rom.


Modtagelsen på museet blev arrangeret som en højtidelighed. Thorvaldsen ankom kl. 12 til museet og blev i forhallen mødt af Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum, Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, kommunalbestyrelsen for Københavns kommune, bygningens håndværkere m.m. Museets indre gård var smykket med guirlander og før ovenstående sang holdt kommunalbestyrelsens overpræsident A.C. Kierulff en tale. Sangen blev sunget i den sal, hvor senere Kristus, jf. A82, og de 12 apostle blev opstillet. Sangen var skrevet på melodien til det svenske digt Längtan till landet, også kendt som Vintern rasat, komponeret 1839 af den svenske musiker Otto Lindblad (1809-1864).
Begivenheden blev omtalt samme dag i avisen Dagen.

Museet havde siden 18.12.1841 været under tag, og den store forhals hvælving var blevet færdig 7.10.1842. På tidspunktet, da denne sang blev sunget, manglende endnu den indre udsmykning og installeringen af Thorvaldsens værker.

Arkivplacering
M18,55 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842)
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 199-201.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 25.01.2016 Print