Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9139 af 10247
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

22.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Avisen Dagen rapporterer, at Thorvaldsen er ankommet til Altona og kan ventes til København snarest. Han er blevet hyldet af sangforeningen i Altona.

Se original

Thorvaldsen. Ifølge private Breve kan vor store Konstner ventes hertil Staden enten med et af Dampskibene imorgen Eftermiddag eller paa Mandag Formiddag, eller med Personposten paa Tirsdag Morgen. — Han ankom efter Alt. M. til Altona i Mandags Eftermiddags og tog ind i Hotellet „Holsteinisches Haus”. I Tirsdags Aftes bragte Sangforeningen ham sin Hylding med en Sang, under Anførsel af Hr. Blaun. Denne Modtagelse behagede den store Konstner saa vel, at han, efterat den første Sang var afsungen og Foreningens Directeur havde udbragt et: Leve! for Ham, begav sig ned til Sangerne og med venlige Haandtryk tilkjendegav disse sin Tak for deres Opmærksomhed. Derefter bleve endnu tvende andre Sange afsungne.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Dagen, 40. Aargang, Nr. 289.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 22.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele, men jf. Thiele IV, p. 197.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Rejsen til Danmark, oktober 1842
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 25.02.2016 Print