No. 9203 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

22.10.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The newspaper Dagen reports that Thorvaldsen has arrived in Altona and may be expected in Copenhagen very soon. The choral society of Altona has paid tribute to him.

See Original

Thorvaldsen. Ifølge private Breve kan vor store Konstner ventes hertil Staden enten med et af Dampskibene imorgen Eftermiddag eller paa Mandag Formiddag, eller med Personposten paa Tirsdag Morgen. — Han ankom efter Alt. M. til Altona i Mandags Eftermiddags og tog ind i Hotellet „Holsteinisches Haus”. I Tirsdags Aftes bragte Sangforeningen ham sin Hylding med en Sang, under Anførsel af Hr. Blaun. Denne Modtagelse behagede den store Konstner saa vel, at han, efterat den første Sang var afsungen og Foreningens Directeur havde udbragt et: Leve! for Ham, begav sig ned til Sangerne og med venlige Haandtryk tilkjendegav disse sin Tak for deres Opmærksomhed. Derefter bleve endnu tvende andre Sange afsungne.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Dagen, 40. Aargang, Nr. 289.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 22.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele, men jf. Thiele IV, p. 197.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Journey to Denmark, October 1842
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.02.2016 Print