The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9140 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

24.10.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Notice about Thorvaldsen’s departure from Altona for Kiel.

See Original

Thorvaldsen. Altona, den 21de Octbr. Idag forlod Thorvaldsen os for over Kiel at fortsætte Reisen til Kjøbenhavn, hvilken paafulgte temmelig uventet og ifølge en pludselig Beslutning. Som bekjendt indtræffe hans Konstsager dertil med Fregatten “Thetis”. Iforgaars Aftes bragte den almindelige Sangforening ham sin Hilsen, som den feirede Mand modtog med fordringsløs Venlighed. Fra Frankfurt skrives, at man der atter venter hans Besøg til Foraaret paa Tilbagereisen til Rom.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Dagen, 40. Aargang, Nr. 291.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 24.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Idolizing Thorvaldsen · Journey to Denmark, October 1842
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.02.2016 Print