The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9141 of 10246
Sender Date Recipient
Frederikke Wallick [+]

Sender’s Location

København

Probably 25.10.1842 [+]

Dating based on

Frederikke Wallick ledsagede Thorvaldsen på rejsen fra Rom til Danmark i 1842. De ankom til København mandag den 24.10.1842. Da Wallick i brevet understreger, at hun efter Thorvaldsens løfte “igaar” straks fremsender sin stambog og uden videre datoangivelse skriver “Tirsdag morgen”, er det overvejende sandsynligt, at Thorvaldsen ved deres afsked har tilbudt at tegne i hendes stambog, hvorfor brevet må være sendt straks efter hjemkomsten til København, tirsdag den 25. oktober.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift. Brevet har blot været foldet til en lille billet.

Abstract

Frederikke Wallick thanks Thorvaldsen for offering to make a drawing in her album and will send it forthwith.

See Original
Bedste Hr Conferenzraad
Deres venlige godhedsfulde Tilbud igaar at vilde tegne i min Stambog, er mig altfor dyrebar til at jeg vil tøve med at sende Dem samme og takkes De alt iforvejen derfor af Hjertet af Deres tro hengivne Rejsecompagnon
  Frederikke Wallich

Tirsdag Morgen

General Comment

Brevet er skrevet på begge sider af et næsten kvadratisk stykke papir, som måler ca. 10×10 cm. Papiret synes på tre sider at være afklippet og på den sidste at være fint afrevet. Det kan ikke afgøres, om dette er sket efter modtagelsen af brevet, men afrivningen synes ikke at have forårsaget teksttab. Brevet har været foldet lidt under midten, således at teksten ‘Tirsdag morgen’ har dækket det meste af forsidens tekst.

Archival Reference
m26 I, nr. 101
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alba Amicorum, Albums and Friendship Books · Note, short message · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Journey to Denmark, October 1842
Last updated 28.05.2015 Print