No. 9205 af 10318
Afsender Dato Modtager
Frederikke Wallick [+]

Afsendersted

København

Sandsynligvis 25.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Frederikke Wallick ledsagede Thorvaldsen på rejsen fra Rom til Danmark i 1842. De ankom til København mandag den 24.10.1842. Da Wallick i brevet understreger, at hun efter Thorvaldsens løfte “igaar” straks fremsender sin stambog og uden videre datoangivelse skriver “Tirsdag morgen”, er det overvejende sandsynligt, at Thorvaldsen ved deres afsked har tilbudt at tegne i hendes stambog, hvorfor brevet må være sendt straks efter hjemkomsten til København, tirsdag den 25. oktober.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Brevet har blot været foldet til en lille billet.

Resumé

Frederikke Wallick takker Thorvaldsen for et tilbud om at tegne i hendes stambog og sender den derfor straks til ham.

Se original
Bedste Hr Conferenzraad
Deres venlige godhedsfulde Tilbud igaar at vilde tegne i min Stambog, er mig altfor dyrebar til at jeg vil tøve med at sende Dem samme og takkes De alt iforvejen derfor af Hjertet af Deres tro hengivne Rejsecompagnon
  Frederikke Wallich

Tirsdag Morgen

Generel kommentar

Brevet er skrevet på begge sider af et næsten kvadratisk stykke papir, som måler ca. 10×10 cm. Papiret synes på tre sider at være afklippet og på den sidste at være fint afrevet. Det kan ikke afgøres, om dette er sket efter modtagelsen af brevet, men afrivningen synes ikke at have forårsaget teksttab. Brevet har været foldet lidt under midten, således at teksten ‘Tirsdag morgen’ har dækket det meste af forsidens tekst.

Arkivplacering
m26 I, nr. 101
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Alba amicorum, venskabs- og stambøger · Billet, kort meddelelse · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Rejsen til Danmark, oktober 1842
Sidst opdateret 28.05.2015 Print