Sandsynligvis 25.10.1842

Afsender

Frederikke Wallick

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Brevet har blot været foldet til en lille billet.

Dateringsbegrundelse

Frederikke Wallick ledsagede Thorvaldsen på rejsen fra Rom til Danmark i 1842. De ankom til København mandag den 24.10.1842. Da Wallick i brevet understreger, at hun efter Thorvaldsens løfte “igaar” straks fremsender sin stambog og uden videre datoangivelse skriver “Tirsdag morgen”, er det overvejende sandsynligt, at Thorvaldsen ved deres afsked har tilbudt at tegne i hendes stambog, hvorfor brevet må være sendt straks efter hjemkomsten til København, tirsdag den 25. oktober.

Resumé

Frederikke Wallick takker Thorvaldsen for et tilbud om at tegne i hendes stambog og sender den derfor straks til ham.

Dokument

Bedste Hr Conferenzraad
Deres venlige godhedsfulde Tilbud igaarI at vilde tegne i min StambogII, er mig altfor dyrebar til at jeg vil tøve med at sende Dem samme og takkes De alt iforvejen derfor af Hjertet af Deres tro hengivne RejsecompagnonIII
  Frederikke Wallich

TirsdagIV Morgen

Generel kommentar

Brevet er skrevet på begge sider af et næsten kvadratisk stykke papir, som måler ca. 10×10 cm. Papiret synes på tre sider at være afklippet og på den sidste at være fint afrevet. Det kan ikke afgøres, om dette er sket efter modtagelsen af brevet, men afrivningen synes ikke at have forårsaget teksttab. Brevet har været foldet lidt under midten, således at teksten ‘Tirsdag morgen’ har dækket det meste af forsidens tekst.

Arkivplacering

m26 I, nr. 101

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Sandsynligvis har Thorvaldsen tilbudt at tegne i Frederikke Wallicks stambog ved deres hjemkomst til København mandag den 24.10.1842. Se desuden dateringsbegrundelsen.

  2. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens stambog, N213.

  3. Frederikke Wallick ledsagede Thorvaldsen på rejsen fra Rom til København i 1842. Rejsen påbegyndtes 1.10.1842 og gik med dampskib fra Civitavecchia til Livorno og herfra med skib til Marseille. Det var oprindelig meningen, at Thorvaldsen skulle være rejst med fregatten Thetis (en senere navnesøster til den fregat Thetis, som fragtede Thorvaldsen til Italien og som var udgået i 1805, jf. Orlogsbasen), som tillige fragtede Thorvaldsens kunstsager, men den var afsejlet, da Wallick og Thorvaldsen ankom til Livorno.
    De besluttede da at rejse videre til Marseille, som de ankom til 5.10.1842.
    Se resten af rejseruten gennem Europa i Rejsen til Danmark, oktober 1842.

  4. Der er sandsynligvis tale om tirsdag den 25.10.1842, se dateringsbegrundelsen.

Sidst opdateret 28.05.2015