The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9138 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fædrelandet [+]

Sender’s Location

København

22.10.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

Fædrelandet announces that Thorvaldsen is on his way back to Denmark.

See Original

– Vi meddelte for nogle Dage siden den Efterretning fra Fregatten “Thetis”, at Thorvaldsen ikke vilde følge med den tilbage til Danmark. Det glæder os, at dette ikke har viist sig at være ensbetydende med, at Thorvaldsen ikke i Aar vilde komme her tilbage. Han opholdt sig nemlig paa sin Tilbagereise hertil den 19de denne Maaned i Altona, hvor den derværende Sangforening viste ham sin Hyldest ved at bringe ham en Serenade. Thorvaldsen ventes hertil Byen i morgen.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Fædrelandet, 3dieAarg., Nr. 1036

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Fædrelandet 22.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Journey to Denmark, October 1842
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.02.2016 Print