The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.10.1842

Thorvaldsen havde planlagt at rejse med Thetis til Danmark, men ankom 3.10.1842 til Livorno, én dag efter fregattens afrejse.
Han besluttede da at sejle til Marseille og rejse videre derfra over land, se Rejsen til Danmark, oktober 1842.

Last updated 04.03.2015