Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8758 af 10246
Afsender Dato Modtager
Finnur Magnússon [+]

Afsendersted

København

Før 25.5.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men da det digt, der afslutter brevet, kaldes et Afskedsønske, og da foråret 1841 omtales, må brevet være skrevet umiddelbart før Thorvaldsens afrejse til Italien 25.5.1841.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København, muligvis videresendt til Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Magnússon sender J.M. Thieles bog om Thorvaldsen i islandsk oversættelse inklusive portræt og autograf på vegne af Det Islandske Litterære Selskab. Han orienterer ham om, at der vil komme en fortsættelse med dels et optryk af en tale holdt for Thorvaldsen af Magnússon selv, dels to islandske lejlighedsdigte af Jónas Hallgrímsson. Magnússon ender brevet med en hyldeststrofe, han selv har forfattet til Thorvaldsen.

Se original

Deres Høivelbaarenhed
Herr Confernzraad Albert Thorvaldsen.
Storkors af Dannebroge, &c. &c.

Det Islandske literære Selskab her i Staden havde overdraget mig, som dets nærværende Formand, at indhændige Dem den nu først udkommende Islandske Bearbeidelse af Deres Levnet ved Thiele, ledsaget af et stentrykt Portrait og Autograph, som et Bevis paa dets inderlige Høiagtelse og Hengivenhed for vor verdensberømte Landsmand. Jeg var ikke saa heldig at kunne overlevere Dem den lille Bog personlig, hvorfor jeg nu tager mig den ærbødige Frihed at lade den hosfølge.
Biographien er frit oversat af Hr Magnus Hakonson, nu i Island; Continuationen (til Foraaret 1841) er udarbeidet af Selskabets Secretair, Herr John Sivertsen. Bilagene bestaae: A) af den lille Allocution til Dem, som holdtes af mig i det Nordiske Oldskriftselskab 1838 (og som tilfældigvis er bleven mest bekjendt i America ved engelske og spanske Oversættelser, af hvilke en blev affattet ved Præsidenten for Republiken Venezuela) – og B, et Par smaa Islandske Digte, a) i Anledning af Ankomsten til Kjøbenhavn, 1838, og b) ved den af Dem forfærdigede og skiænkede Døbefonts Ankomst til Reikevig i Island 1839, – begge forfattede af Hr. Jonas Hallgrimson, der nu, som Naturforsker, reiser omkring i sit Fødeland.
Modtag tilsidst et maadelig rimet men inderlig velmeent Afskedsønske i Deres Modersmaal:

“I skiønne Syd, hvor Lauren frodig groer,
End venter Dig dens stedse friske Krone;
Den Egekrands, sig her om Issen snoer,
Taknemlig bragte Dig vor kolde Zone
Din Hæder evig er, – Din Kraft er stor,
Lad den i Norden reise Konstens Throne!
Reis fro og sund! Fuldend dit Værk med Lykke!
Snart atter Dana til sin Barm Dig trykke!”

Deres ærbødigste og hjerteligst hengivne
Finn Magnusen.

Arkivplacering
m24 1841, nr. 59
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gaver til Thorvaldsen, bøger · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsen og Island · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol
Personer
Det islandske litterære selskab · Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab · Árni Helgason
Værker
Sidst opdateret 03.09.2015 Print