Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8757 af 10246
Afsender Dato Modtager
Carsten Hauch [+]

Afsendersted

Sorø

23.5.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne Herr Conferentsraad A. Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog, Ridder af flere / Ordener / Ved Godhed / Paa Nysøe.

Resumé

Hauch beklager, at han er forhindret i at besøge Thorvaldsen sammen med Ingemann og Harder inden hans afrejse til Italien.

Se original

Min ædle herlige Ven! Usigelig smerter det mig, at jeg er saa bunden, at jeg ikke kan følge Ingemann og Harder paa Touren til Nysøe for endnu engang at see Dem, men desværre det er ugiørligt, jeg har selv mange Forelæsninger og har desuden paataget Undervisningen i Fransk for Prof. Rothe, der er i Paris. Jeg maatte, naar jeg vilde bort, forsømme 5 Timer om Dagen, hvilket det nu, da mange af Lærerne ere syge, vilde være umuligt at besætte. Det er kun den fuldkomne Umulighed, der kunde hindre mig fra at komme og see Dem; men da det nu ei kan være anderledes, saa maa jeg lade mig nøie med i det Fierne at ønske Dem alt Held og al Velsignelse. Gid De snart maa vende sund og rask tilbage til os igien og endnu i mange Aar i en herlig Høst nyde Frugten af det skiønneste Konstnerliv, som fra Grækernes Dage til vore er bleven ført. Tusinde Hilsener og et venligt Levvel til Baron og Baronesse Stampe! Jeg beder meget om at takke den sidste for hendes Brev og hendes Indbydelse.

Dn. 23 Mai 1841. Med den inderligste Beundring
Høiagtelse og Kiærlighed
Deres
JC Hauch
Arkivplacering
m24 1841, nr. 23
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (udg.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 113. (Omtale af det besøg, som Hauch her melder afbud til.)

Emneord
Nysø
Personer
Hans Harder · B.S. Ingemann · Christine Stampe · Henrik Stampe
Sidst opdateret 10.05.2011 Print