The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8757 of 10246
Sender Date Recipient
Carsten Hauch [+]

Sender’s Location

Sorø

23.5.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne Herr Conferentsraad A. Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog, Ridder af flere / Ordener / Ved Godhed / Paa Nysøe.

Abstract

Hauch apologizes for not being able to visit Thorvaldsen with Ingemann and Harder before Thorvaldsen’s departure for Italy.

See Original

Min ædle herlige Ven! Usigelig smerter det mig, at jeg er saa bunden, at jeg ikke kan følge Ingemann og Harder paa Touren til Nysøe for endnu engang at see Dem, men desværre det er ugiørligt, jeg har selv mange Forelæsninger og har desuden paataget Undervisningen i Fransk for Prof. Rothe, der er i Paris. Jeg maatte, naar jeg vilde bort, forsømme 5 Timer om Dagen, hvilket det nu, da mange af Lærerne ere syge, vilde være umuligt at besætte. Det er kun den fuldkomne Umulighed, der kunde hindre mig fra at komme og see Dem; men da det nu ei kan være anderledes, saa maa jeg lade mig nøie med i det Fierne at ønske Dem alt Held og al Velsignelse. Gid De snart maa vende sund og rask tilbage til os igien og endnu i mange Aar i en herlig Høst nyde Frugten af det skiønneste Konstnerliv, som fra Grækernes Dage til vore er bleven ført. Tusinde Hilsener og et venligt Levvel til Baron og Baronesse Stampe! Jeg beder meget om at takke den sidste for hendes Brev og hendes Indbydelse.

Dn. 23 Mai 1841. Med den inderligste Beundring
Høiagtelse og Kiærlighed
Deres
JC Hauch
Archival Reference
m24 1841, nr. 23
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (udg.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 113. (Omtale af det besøg, som Hauch her melder afbud til.)

Subjects
Nysø
Persons
Hans Harder · B.S. Ingemann · Christine Stampe · Henrik Stampe
Last updated 10.05.2011 Print