No. 2416 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jens Baggesen [+]

Afsendersted

København

29.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Baggesen opfordrer kraftigt Thorvaldsen at være til stede ved en sammenkomst i det litterære selskab Clio, hvor han også selv vil være til stede.

Se original

Elskelige Thorvaldsen, De maa endelig, hvis det er Dem nogenlunde mueligt, komme i Morgen Aften i Selskabet Clio, hvor Dronningens Fødselsfest høitideligholdes med et lille Glædesmaaltid, der vilde forvandles til et sørgeligt, hvis De blev borte. Man har giort mig den Ære at indbyde mig dertil, med den Forsikkring, at De havde lovet at beære dette nu eeneste litterariske Selskab her i Byen med Deres Nærværelse. Saa dyrebar Dronningen, og saa kiært Selskabet selv er mig, maa jeg dog tilstaae, at jeg kun i Haab om, at tilbringe et Par uforglemmelige Timer endnu med den Landsmand, der har giort det dybeste Beundrings og Kiærligheds-Indtryk paa min Siæl, overtræder den Lov, jeg ellers har givet mig selv, ved denne Leilighed.

Deres Baggesen

Fredag Aften, d. 29 Oct. 1819.

Generel kommentar

Når Baggesen med dette brev udtrykker så stor interesse i Thorvaldsens tilstedeværelse ved festen i det litterære selskab Clio 30.10.1819, skyldes det sandsynligvis ikke kun lysten til at se ham, men også at digteren til lejligheden havde skrevet en sang til billedhuggerens ære, og at den afsluttende pointe i sangen er, at Thorvaldsen er kommet til stede.
Sangen ville derfor munde ud i et antiklimaks uden billedhuggerens nærvær. Dette brev skulle altså sikre, at Baggesens hyldest ville virke efter hensigten.

På brevets bagside har Thorvaldsen tegnet en blyantsskitse af et krucifiks, muligvis et meget tidligt udkast til Kristus, A82.

Arkivplacering
m6 1819, nr. 48
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 22-23.
Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Idolisering af Thorvaldsen · Invitationer til Thorvaldsen, i Danmark · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og forfattere
Personer
Marie Sophie Frederikke
Sidst opdateret 18.10.2014 Print