Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2406 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Rom

27.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Resumé

Har droppet tanken om midlertidigt at afbryde sin store udenlandsrejse for at rejse til Danmark og møde Thorvaldsen.

[Dagbog 27.10.1819:]

Et saa kort Ophold uden Gavn for Academiet, og som igien vilde foranledige nye Afsked fra Fritz, samt Rejsens Bekostninger bestemte mig til hellere at opgive Tanken til at rejse nu til Kiøbenhavn. Caroline fandt sig meget beroliget ved denne Bestemmelse. Hufelands Svar forventes endnu.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Se også dagbog 9.10.1819 og rejseoptegnelse 13.11.1819.

Baggrunden for dette dagbogsnotat var, at Christian (8.) Frederik havde tilskrevet og modtaget Frederik 6.s svar på sin forespørgsel om han måtte forlænge sine udenlandsrejse og tage midlertidigt til København, mens Caroline Amalie tog sydpå. Frederik 6. havde svaret, at hvis lægerne tilrådede opholdet i et sydligere klima for vinteren, burde man ej af holde Caroline Amalie derfra, og at Christian (8.) Frederik burde følge hende og ikke være længe fraværende fra hende. “Skulde jeg tro min nærværelse nødvendig i Kiøbenhavn for min søns og academiets skyld, da skulde jeg hellere komme strax – på nogle uger og dernæst vende tilbage for at følge Caroline”, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 152.

Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Caroline Amalie · Frederik 6. · Frederik 7. · Kunstakademiet, København
Sidst opdateret 03.12.2015 Print