The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2406 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

27.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Abstract

Has given up the thought of interrupting his Grand Tour in order to go to Denmark and meet Thorvaldsen.

[Dagbog 27.10.1819:]

Et saa kort Ophold uden Gavn for Academiet, og som igien vilde foranledige nye Afsked fra Fritz, samt Rejsens Bekostninger bestemte mig til hellere at opgive Tanken til at rejse nu til Kiøbenhavn. Caroline fandt sig meget beroliget ved denne Bestemmelse. Hufelands Svar forventes endnu.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Se også dagbog 9.10.1819 og rejseoptegnelse 13.11.1819.

Baggrunden for dette dagbogsnotat var, at Christian (8.) Frederik havde tilskrevet og modtaget Frederik 6.s svar på sin forespørgsel om han måtte forlænge sine udenlandsrejse og tage midlertidigt til København, mens Caroline Amalie tog sydpå. Frederik 6. havde svaret, at hvis lægerne tilrådede opholdet i et sydligere klima for vinteren, burde man ej af holde Caroline Amalie derfra, og at Christian (8.) Frederik burde følge hende og ikke være længe fraværende fra hende. “Skulde jeg tro min nærværelse nødvendig i Kiøbenhavn for min søns og academiets skyld, da skulde jeg hellere komme strax – på nogle uger og dernæst vende tilbage for at følge Caroline”, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 152.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Caroline Amalie · Frederik 6. · Frederik 7. · Kunstakademiet, København
Last updated 03.12.2015 Print