The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2371 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

8.-9.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Abstract

Is considering interrupting his Grand Tour in order to go to Denmark and meet Thorvaldsen.

[Dagbog 8. og 9.10.1819:]

Dobbelt vigtig for mig at erfare, da det var mueligt, at han ej ønskede min Tilbagekomst.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Se også dagbog 27.10.1819 og rejseoptegnelse 13.11.1819.

Baggrunden for dette dagbogsnotat var, at Christian (8.) Frederik havde skrevet til den danske kong Frederik 6. og bedt om at måtte forlænge sin rejse. Hustruen Caroline Amalie kunne så tilbringe vinteren i et mildere klima, mens Christian (8.) Frederik selv ville tage et par måneder til København for at træffe sin søn Frederik (7.) og Thorvaldsen. Han ønskede at kende kongens mening herom, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 152.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Caroline Amalie · Frederik 6. · Frederik 7. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 03.12.2015 Print