Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2371 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Rom

8.-9.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Resumé

Overvejer midlertidigt at afbryde sin store udenlandsrejse for at tage til Danmark og møde Thorvaldsen.

[Dagbog 8. og 9.10.1819:]

Dobbelt vigtig for mig at erfare, da det var mueligt, at han ej ønskede min Tilbagekomst.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Se også dagbog 27.10.1819 og rejseoptegnelse 13.11.1819.

Baggrunden for dette dagbogsnotat var, at Christian (8.) Frederik havde skrevet til den danske kong Frederik 6. og bedt om at måtte forlænge sin rejse. Hustruen Caroline Amalie kunne så tilbringe vinteren i et mildere klima, mens Christian (8.) Frederik selv ville tage et par måneder til København for at træffe sin søn Frederik (7.) og Thorvaldsen. Han ønskede at kende kongens mening herom, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 152.

Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Danmarksopholdet 1819-20 · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Caroline Amalie · Frederik 6. · Frederik 7. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 03.12.2015 Print