Tilbage til C

Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser

Se referenceartikler herom: Christian 8.s borddekoration · Christian 8.s lån hos Thorvaldsen

Se også: Christian 8.s borddekoration · Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Thorvaldsen og den danske kongemagt

Før 18.6.1804

Christian 8.

Christian 8.

Statsminister Christian Ditlev Reventlow overvejer at lade billedhuggerarbejdet til det nye Chris...

1.10.1818

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.-9.10.1819

Christian 8.

Christian 8.

Overvejer midlertidigt at afbryde sin store udenlandsrejse for at tage til Danmark og møde Thorva...

27.10.1819

Christian 8.

Christian 8.

Har droppet tanken om midlertidigt at afbryde sin store udenlandsrejse for at rejse til Danmark o...

ca. 13.11.1819

Christian 8.

Christian 8.

Dette dokument er under udarbejdelse.

25.12.1819

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

27.12.1819

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

28.12.1819

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

29.12.1819

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

5.1.1820

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

6.1.1820

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsens værksteder i Vicolo delle Colonnette.

21.1.1820

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

11.2.1820

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

15.3.1820

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

10.5.1820

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

12.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Red (forgæves) ud for at møde Thorvaldsen, der er på vej til Rom.

16.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen er samme dag ankommet til Rom og drikker om aftenen te med Christian (8.) Frederik og...

17.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Spiser middag med Thorvaldsen og andre danskere i Rom.

17.-23.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Christian (8.) Frederik besøger Canovas atelier og gør sig forskellige overvejelser omkring bille...

21.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Spiser middag med Thorvaldsen og Claus Christian Bang.

24.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Fejrer juleaften i selskab med Thorvaldsen og andre danskere i Rom. De spiser julegrød, udveksler...

28.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen, der barsler med idéen om at få udvidet sin professorbolig på Kunstakademiet ...

30.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen arbejder på Caroline Amalies buste, A716.

2.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Middag med Thorvaldsen og andre danskere i Rom.

7.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen påbegynder modelleringen af Christian (8.) Frederiks buste, jf. A197. Billedhuggeren ...

9.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen arbejder på Christian (8.) Frederiks buste, jf. A197.

11.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen arbejder på Christian (8.) Frederiks buste, jf. A197.

13.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen afslutter modelleringen af Christian (8.) Frederiks buste, jf. A197.

17.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen i hans værksted og møder dér den russiske general Aleksander Ivanovitj Osterm...

27.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen, der har modelleret en buste af den østrigske fyrste Karl Philipp von Schwarz...

28.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Er vært for et stort selskab af adelsfolk og kunstnere i anledning af den danske kong Frederik 6....

30.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1.2.1821

Christian 8.

Christian 8.

Til middag med Vincenzo Camuccini, Thorvaldsen, C.F. Rumohr og Luigi Godard. Man får bragt afskri...

14.2.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen, der arbejder på Caroline Amalies buste, jf. A754.

22.2.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger den tyske maler Adolf Senff og dernæst Thorvaldsen, der er i gang med en marmorversion af...

25.2.1821

Christian 8.

Christian 8.

Spiser middag med Thorvaldsen, Vincenzo Camuccini, C.F. Rumohr, Wolf Heinrich Friedrich Karl von ...

26.2.1821

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen og Rudolf Schadow modellerer, mens andre tegner den billedskønne pige Vittoria Caldon...

27.2.1821

Christian 8.

Christian 8.

Sender en tegning af sin buste, jf. A197 eller jf. A753, til grevinde Pauline Escalon.

2.3.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen med tilbud om arbejde til Hermann Ernst Freund; Thorvaldsen lover straks at p...

11.3.1821

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

19.3.1821

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen har modelleret lerskitserne til Kristus, jf. A82, samt apostlene Peter, jf. A86 og Pa...

22.3.1821

Christian 8.

Christian 8.

Aftenselskab med Wolf Heinrich Friedrich Karl von Baudissin, Friederica Juliane von Baudissin, Ot...

30.3.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen og Joseph Anton Koch.

2.4.1821

Christian 8.

Christian 8.

Har besøgt Thorvaldsen og glædet sig over skitsen, Nysø34, til Caroline Amalies portrætstatue, A164.

7.4.1821

Christian 8.

Christian 8.

Christian (8.) Frederik rejser fra Rom efter et længere ophold. Thorvaldsen og andre kunstnere ta...

31.7.1821

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

10.8.1821

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

20.11.1822

Christian 8.

Christian 8.

Besøger C.W. Eckersberg, glæder sig over hans malerier og ser hans afstøbninger af Thorvaldsens p...

13.1.1840

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen er ankommet til København, men han kan ikke gå på grund af en dårlig fod.

18.1.1840

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen hylder Christian 8. som konge halvanden måned efter dennes tronovertagelse. Thorvalds...

23.1.1840

Christian 8.

Christian 8.

Sender Just Mathias Thiele til Thorvaldsen med en skriftlig anmodning om, at Thorvaldsen modeller...

13.2.1840

Christian 8.

Christian 8.

Kl. 14 besøger Christian 8. og Caroline Amalie Thorvaldsens værksted for at se hans seneste arbej...

19.2.1840

Christian 8.

Christian 8.

Notat om, at Christian 8. skriftligt har bestilt Christian 4.s monument af Thorvaldsen.

30.4.1840

Christian 8.

Christian 8.

Overværer, at fregatten Thetis løber af stabelen. Besøger Kunstakademiets udstilling og ser Thorv...

3.10.1840

Christian 8.

Christian 8.

Christian 8. er på en endagstur til Præstø og Nysø for at hilse på Thorvaldsen.

26.11.1840

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsens værksted på Charlottenborg og beser originalmodellen, Christian 4., A152. Be...

7.5.1841

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

18.5.1841

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen er til afskedsmiddag hos Christian 8. på Sorgenfri Slot i anledning af sin foreståend...

23.12.1841

Christian 8.

Christian 8.

Et kort resumé af indholdet af et brev sendt til Thorvaldsen med oplysninger om fregatten Thetis ...

13.12.1842

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

23.1.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

25.1.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

5.2.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

17.6.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

23.8.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

6.11.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

29.11.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

15.1.1844

Christian 8.

Christian 8.

Glæder sig over, at Thorvaldsen er helbredt for sit bensår af læge Johan Peter Jacobsen.

21.2.1844

Christian 8.

Christian 8.

En bemærkning om Thorvaldsens helbred, der er nogenlunde i orden.

24.3.1844

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

31.3.1844

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

9.4.1844

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

15.4.1844

Christian 8.

Christian 8.

Ved en audiens fremsiger Adam Oehlenschläger et digt om Thorvaldsen.

29.4.1844

Christian 8.

Christian 8.

Just Mathias Thiele skal til Rom for at hjælpe eksekutorerne med Thorvaldsens dødsbo.

30.5.1844

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

4.8.1844

Christian 8.

Christian 8.

Johan Bravo roses for sin håndtering af dødsboet i Rom efter Thorvaldsen. Eksekutor Jonas Collin ...

18.6.1845

Christian 8.

Christian 8.

Er vært for Friedrich Wilhelm 4., der denne dag blandt andet forevises Vor Frue Kirke, Thorvaldse...

19.6.1845

Christian 8.

Christian 8.

Er vært for Friedrich Wilhelm 4., der denne dag blandt andet forevises flere af Thorvaldsens kuns...

21.6.1845

Christian 8.

Christian 8.

Er vært for Friedrich Wilhelm 4., der denne dag blandt andet forevises korvetten Galathea på Told...

1.1.1846

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.