Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 372 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Rom

Før 18.6.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Årstallet fremgår af optegnelsen, der skal dateres tidligere end brev af 18.6.1804 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

Christian 8.
Resumé

Statsminister Christian Ditlev Reventlow overvejer at lade billedhuggerarbejdet til det nye Christiansborg udføre af Thorvaldsen. Han vil rådføre sig med Christian Colbiørnsen, Ove Malling og Nicolai Abildgaard.

[Optegnelse 1804:]

[Meddelelse] af Conferenzraad Schytz.

[...]

Grev Reventklow tænker nu for Alvor paa at lade saavel Billedhuggerarbejdet som Malerierne til Christiansborg begynde tilligemed Bygningen, hvilket er meget rigtigt, for at faae dem færdige. Malere er her da for nærværende Tid ingen sande habile uden Abildgaard i det historiske Fag, og han bliver gammel. Billedhuggerstykkerne vil han bestille hos Thorvaldsen, en udmærket dansk Kunstner i Rom, naar først Sujetterne kan vorde bestemte.

I den største Sal kunde maaskee Apollo og de 9 Muser være passende Greven raadfører sig med Colbiørnsen og Malling, og siden vil han ogsaa høre Abildgaard.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks optegnelser, jf. Linvald (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Axel Linvald (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1799-1814, I, København 1943, p. 275-276.
  • Patrick Kragelund: Abildgaard, Kunstneren mellem oprørerne, København 1999, bind 1, p. 537-538.

Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christiansborg Slot, Riddersalen · Kunstnermiljøet i København · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Nicolai Abildgaard · Ove Malling · Christian Ditlev Reventlow · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 10.02.2016 Print