The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 372 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

Før 18.6.1804 [+]

Dating based on

Årstallet fremgår af optegnelsen, der skal dateres tidligere end brev af 18.6.1804 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

Christian 8.
Abstract

Statsminister Christian Ditlev Reventlow overvejer at lade billedhuggerarbejdet til det nye Christiansborg udføre af Thorvaldsen. Han vil rådføre sig med Christian Colbiørnsen, Ove Malling og Nicolai Abildgaard.

[Optegnelse 1804:]

[Meddelelse] af Conferenzraad Schytz.

[...]

Grev Reventklow tænker nu for Alvor paa at lade saavel Billedhuggerarbejdet som Malerierne til Christiansborg begynde tilligemed Bygningen, hvilket er meget rigtigt, for at faae dem færdige. Malere er her da for nærværende Tid ingen sande habile uden Abildgaard i det historiske Fag, og han bliver gammel. Billedhuggerstykkerne vil han bestille hos Thorvaldsen, en udmærket dansk Kunstner i Rom, naar først Sujetterne kan vorde bestemte.

I den største Sal kunde maaskee Apollo og de 9 Muser være passende Greven raadfører sig med Colbiørnsen og Malling, og siden vil han ogsaa høre Abildgaard.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks optegnelser, jf. Linvald (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Axel Linvald (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1799-1814, I, København 1943, p. 275-276.
  • Patrick Kragelund: Abildgaard, Kunstneren mellem oprørerne, København 1999, bind 1, p. 537-538.

Subjects
Commission for Christiansborg · Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christiansborg Palace, Great Hall · Artistic Environment in Copenhagen · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Nicolai Abildgaard · Ove Malling · Christian Ditlev Reventlow · Bertel Thorvaldsen
Last updated 10.02.2016 Print