The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 373 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

København

18.6.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig Montenero

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Hansen is going to commission works for Christiansborg from Thorvaldsen, but as the rebuilding of the palace is not yet very far advanced, he cannot specify the commission. Instead, he asks Thorvaldsen to let him know what he thinks about the matter.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn den 18de Juni 1804.

P. P.

Kiere Herr Thorvaldsen Entskiøndt vie eÿ Personlig kiender hinanden, saa troer ieg dog at fra Konstens side ere vie ver i sit Fag eÿ ganske ubekiendt for verandre. De vil formodentlig af vores værdige Menister Hr Kammerherre Schubart have hørt at det afbrente Christiansborg Slots Opbygelse er Overdraget mig. Man er ved denne Leÿlighed her faldet paa den meget rigtige Idé, at Opfÿlde Deres Ønske, at lade Dem endnu blive nogen tid i Italien for der at Forfærdige nogle Konst Arbeÿder til Prÿdelse i tiden af det nye Slot. Grev Rewentlov og Grevinde Schimmelmann haver i den Anledning talt med mig om, skriftlig at afgiøre med Dem hvilke Konst Arbeÿder hertil kunde være Passende. saa angenem den Tanke er for mig naar vie lever i sin tid, at see de Sale som af mig maatte blive Projecterede i det nye Slot Prydede med saa verdig en Konstners Arbeÿde, saa vil De selv dog letteligen Indsee, at saa længe de bestemte Tegninger eÿ ere fertig er det eÿ giørligt, at bestemme hvor mange, og hvilke Statuer heller Grupper, samt deres Størelse, der kunde Passe i en heller anden betydelig Sal – saa snart det er mig muelig, skal ieg meddele Dem en Grund Plan, af de Værelser, hvor i ieg troer sligt Konst Arbeyde burde Anbringes Mens da her til endnu vil behøves nogen tid, saa tvivler ieg eÿ paa, at en Mand med Deres Talent i midlertid vil finde leylighed, at udføre et heller andet smukt Stykke, være det en Statue, Gruppe, heller Barilief som af Mester Haand forfærdiget, Architecten i saa betydelig en bygning, aldrig kan være Forlægen med at Plassere. Og vil De herover nærmere tilkiænde give mig Deres Tanker skal det være mig en sand Fornøÿelse. Saa gierne som jeg havde ønsket at have Dem her, saa Gratulerer ieg Dem dog til endnu nogen tid at blive i det ÿpperlige Rom. Gid ieg kunde være nogle Maaneder hos Dem der. Det vilde udgiøre en af mine første Glæder, igien i en Modnere Alder at see de ting efter hvilke ieg for 19 Aar siden, dannede mit Kunst Sÿstem. Mens det bliver nu vel blodt ved et Ønske.
Min gamle Ven Zoega beder ieg meget at hilse ligeledes Architecten Stanly, som ieg formoder nu er i Rom. Bed ham fra mig i fald der i vores Fag er noget nydt udkommet som kan Intresere, at han sender mig det. I øvrigt haver ieg den ære med sand Agtelse at forblive

Deres beredvillige Tiener
C F Hansen

General Comment

Dette er det første brev mellem Hansen og Thorvaldsen og første gang, der fra officielt hold i Danmark blev stillet Thorvaldsen opgaver i udsigt i forbindelse med genopbygningen af Christiansborg Slot, se mere herom i Bestillingen til Christiansborg.

Archival Reference
m1 1804, nr. 12
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 234-235.
Other references

  • Hakon Lund & Anne Lise Thygesen: C.F. Hansen, København 1995, vol. I.

Subjects
Commission for Christiansborg · Patronage · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Cooperation with Architects
Persons
Christian Ditlev Reventlow · Charlotte Schimmelmann · Herman Schubart · C.F.F. Stanley · Georg Zoëga
Last updated 20.05.2019 Print