The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.6.1804

Hansen havde gået på Kunstakademiet i København, men var fra 1782 landbygmester i Holsten med bopæl i Altona fra 1785, jf. Lund og Thygesen, op. cit., p. 43. Han blev først kaldt tilbage til København i år 1800.
Hansen var altså ikke i København i den periode, Thorvaldsen gik på akademiet, og billedhuggeren forlod København 1796, før arkitekten vendte tilbage.
Derfor havde de to billedkunstnere ikke lært hinanden at kende.

Last updated 07.11.2014