Back to M

Ove Malling

Malling var fra slutningen af 1700-tallet og til sin død en indflydelsesrig og visionær statsmand og beklædte mange embeder i det danske statsapparat. Han fik i kraft af dette berøring med Thorvaldsen på forskellig vis.

Han var fra 1811 medlem af Kirkebygningskommissionen og optræder dermed i korrespondancen med Thorvaldsen om hans værker til Vor Frue Kirke i København.

Malling spillede også en rolle i den thorvaldsenske kontekst som 1. direktør i Directionen for Københavns Fattigvæsen (1799-1815). I denne egenskab var han i 1805 med til at indlemme Thorvaldsens far Gotskalk Thorvaldsen på fattigstiftelsen Vartov Hospital.

Malling var foregangsmand for genoprettelsen af Sorø Akademi, der stærkt præget af hans ideer kunne genindvies 1821. En del af Thorvaldsens venner og bekendte var tilknyttet akademiet som undervisere, hvorfor Thorvaldsen ofte besøgte det efter sin hjemkomst i 1838.

Malling blev 1815 æresmedlem af Kunstakademiet i København.

Hans søn var arkitekten Peder Malling, der var en af Thorvaldsens gode venner.

Last updated 17.10.2017

Ove Malling #

Ove Malling

1747-1829 Danish Historian, primeminister, civil servant
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen1 Doc.
Total2 Doc.

Mentioned in11 Doc.