The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Directionen for Fattigvæsenet

Denne biografi er under udarbejdelse.

Fra 1799 blev den offentlige forsørgelse af fattige i København underlagt Fattigvæsenets Direction, som bestod af 24 medlemmer – statslige embedsmænd og repræsentanter for Københavns bystyre og byens borgere.
Directionen bestod bl.a. af Ove Malling, der var 1. direktør 1799-1815, J.H. Bärens, der var medlem 1799-1813, og Jens Bang, der var medlem 1799-1808.

Fattigvæsenet administrerede bl.a. stiftelser for ældre, der ikke kunne forsørge sig selv som fx Vartov Hospital, hvor Thorvaldsens far Gotskalk Thorvaldsen blev indlemmet 1.6.1805.

Last updated 17.10.2017

Directionen for Fattigvæsenet

1799-1828 Danish Offentlig forvaltning
To and from others2 Doc.