Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9897 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

18.6.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Er vært for Friedrich Wilhelm 4., der denne dag blandt andet forevises Vor Frue Kirke, Thorvaldsens kiste, Københavns Universitets forhal, Konsistoriehuset, et hvalskelet, makroskopisk-anatomiske præparater og Thorvaldsens Museum.

[Dagbog 18.6.1845:]

Kl 12½ kiørte jeg med Kongen til Frue Kirke, som han saae med højeste Interresse og Beundring. Ogsaa Thorvaldsens Liigkiste besøgtes. Vi gik fra Kirken over i Universitets Bygningen og saae Aula, Consistoribygningen, den anatomisk physiologiske Samling, hvor vi fandt Rum i Hval Ungens Hoved og saae Ibsens udmærkede Præparater. Studenterne fyldte Trappegangen og vare høflige, men raabte ej for Kongen. Paa Hiemvejen saae vi Thorvaldsens Musee. Bygning, som tiltrak Opmærksomheden med sin Soliditæt. – Kl 2.

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p. 573.

Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Friedrich Wilhelm 4.s besøg i København juni 1845 · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Friedrich Wilhelm 4. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.06.2016 Print