The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9897 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

18.6.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Plays host to Friedrich Wilhelm IV, who, among other things, is shown the Church of Our Lady, Thorvaldsen’s coffin, the entrance hall of the University of Copenhagen, the Senate House, a whale skeleton, anatomical specimens, and Thorvaldsen’s Museum.

[Dagbog 18.6.1845:]

Kl 12½ kiørte jeg med Kongen til Frue Kirke, som han saae med højeste Interresse og Beundring. Ogsaa Thorvaldsens Liigkiste besøgtes. Vi gik fra Kirken over i Universitets Bygningen og saae Aula, Consistoribygningen, den anatomisk physiologiske Samling, hvor vi fandt Rum i Hval Ungens Hoved og saae Ibsens udmærkede Præparater. Studenterne fyldte Trappegangen og vare høflige, men raabte ej for Kongen. Paa Hiemvejen saae vi Thorvaldsens Musee. Bygning, som tiltrak Opmærksomheden med sin Soliditæt. – Kl 2.

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p. 573.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Friedrich Wilhelm 4.’s Visit in Copenhagen June 1845 · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Friedrich Wilhelm 4. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.06.2016 Print