The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Friedrich Wilhelm 4.

På sin rejse til Italien i 1841 besøgte Thorvaldsen Friedrich Wilhelm 4. i Berlin.
Friedrich Wilhelm var blevet konge i 1840 efter sin far Friedrich Wilhelm 3.s død samme år, og han regerede indtil 1858.

Under et officielt besøg i København, der varede fra den 18. til den 21.6.1845, blev Friedrich Wilhelm 4. af Christian 8. forevist både Vor Frue Kirke, Thorvaldsens kiste, Thorvaldsens Museum, Thorvaldsens kunstværker på en særudstilling på Charlottenborg, samt de af Thorvaldsens kunstværker, der var opmagasineret i Proviantgården på Slotsholmen.

Hos H.W. Bissen skulle Friedrich Wilhelm 4. den 19.6.1845 have bestilt en marmorversion af Thorvaldsens “Gratier”, dvs. antagelig af A602, A29 eller A32. Det vides ikke om bestillingen blev effektueret.

References

  • Thiele IV, p. 158.

Last updated 24.06.2016

Friedrich Wilhelm 4.

1795-1861 German King of Prussia
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in13 Doc.