18.6.1845

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Er vært for Friedrich Wilhelm 4., der denne dag blandt andet forevises Vor Frue Kirke, Thorvaldsens kiste, Københavns Universitets forhal, Konsistoriehuset, et hvalskelet, makroskopisk-anatomiske præparater og Thorvaldsens Museum.

Dokument

[Dagbog 18.6.1845:]

Kl 12½ kiørte jeg med KongenI til Frue KirkeII, som han saae med højeste Interresse og Beundring. Ogsaa Thorvaldsens LiigkisteIII besøgtes. Vi gik fra Kirken over i Universitets BygningenIV og saae AulaV, ConsistoribygningenVI, den anatomisk physiologiske SamlingVII, hvor vi fandt RumVIII i Hval Ungens Hoved og saae IbsensIX udmærkede PræparaterX. Studenterne fyldte Trappegangen og vare høflige, men raabteXI ej for Kongen. Paa Hiemvejen saae vi Thorvaldsens Musee. BygningXII, som tiltrak Opmærksomheden med sin Soliditæt. – Kl 2.

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. kongen af Preussen, Friedrich Wilhelm 4.

 2. Vor Frue Kirke i København, der er tegnet af C.F. Hansen og udsmykket af Thorvaldsen, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 3. Thorvaldsens kiste stod i Vor Frue Kirke fra den 30.3.1844 til den 6.9.1848, hvorefter den flyttedes til gravkammeret i Thorvaldsens Museums gård.

 4. Dvs. Københavns Universitets hovedbygning på Frue Plads i København, tegnet af Peder Malling.

 5. Universitets vestibule eller forhal var på det tidspunkt ved at blive dekoreret af malerne Georg Hilker og Constantin Hansen. Hilker stod for pilastrene og al ornamentikken, mens Constantin Hansen stod for freskomalerierne. Arbejdet med udsmykningen af forhallen blev gennemført i perioden 1844-1853, idet loftet var færdigt i 1844, medens sidevæggene først blev færdige i 1853.

 6. Konsistorium var universitetets øverste styrende organ. Konsistoriehuset ligger i universitetsgården og er et af de ældste huse i København, opført omkring 1420.

 7. På det tidspunkt opbevaredes i universitetsbygningen på Vor Frue Plads en samling af genstande vedrørende fysiologi og sammenlignende anatomi. Disse indgår i dag i de mange studiesamlinger under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 8. Hvilket må betyde, at de fandt hvalkraniet stort nok til at stå inden i det.

 9. Den danske anatom Ib Pedersen Ibsen (1801-1862), der var en dygtig lærer i den deskriptive og komparative anatomi, og som desuden virkede som manuduktør i anatomi og operationslære.

 10. Ibsen udfærdigede de mest forskelligartede makroskopisk-anatomiske præparater, heriblandt knoglepræparationer af det indre øre hos normale og døvstumme samt injektionspræparater af blodkar og lymfekar.

 11. Dvs. hyldede ham ved at råbe “hurra!”

 12. Thorvaldsens Museum var på dette tidspunkt under opførelse. Det stod færdigt den 17.9.1848.

Sidst opdateret 24.06.2016