Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2796 af 10248
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Rom

19.3.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Thorvaldsen har modelleret lerskitserne til Kristus, jf. A82, samt apostlene Peter, jf. A86 og Paulus, jf. A103.

[Dagbog 19.3.1821:]
Besøgt Maler Catel og bestilt hos ham en italiensk Vue med en Viinhave, som jeg kan vente om 1½ Aar og betaler med 50 Louisdors, han har skiønne Landskaber og Schizzer. Bes[øgt] Kr[onprinsen] af Bayern. Maler Dahl har fuldendt sit norske Landsk[ab], er noget spraglet, mørkt, men af megen Virkning. Thorwaldsen har modell[eret] Christ[us], St. Peder, St. Paul; seet Overslag over Abildg[aard]s Monument; for dyrt, Thorv[aldsen] vil give to Basr[elie]f[s] dertil.
[...]

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 333.

Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Kunstnermiljøet i Rom · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Nicolai Abildgaard · Franz Ludwig Catel · J.C. Dahl · Ludwig 1. · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 15.06.2016 Print