The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2795 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

19.3.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Thorvaldsen has modelled Christ, cf. A82 and the apostles Peter, cf. A86 and Paul, cf. A103 in clay.

[Dagbog 19.3.1821:]
Besøgt Maler Catel og bestilt hos ham en italiensk Vue med en Viinhave, som jeg kan vente om 1½ Aar og betaler med 50 Louisdors, han har skiønne Landskaber og Schizzer. Bes[øgt] Kr[onprinsen] af Bayern. Maler Dahl har fuldendt sit norske Landsk[ab], er noget spraglet, mørkt, men af megen Virkning. Thorwaldsen har modell[eret] Christ[us], St. Peder, St. Paul; seet Overslag over Abildg[aard]s Monument; for dyrt, Thorv[aldsen] vil give to Basr[elie]f[s] dertil.
[...]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 333.

Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, not Accepted and Unrealized · Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Artistic Environment in Rome · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Nicolai Abildgaard · Franz Ludwig Catel · J.C. Dahl · Ludwig 1. · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 15.06.2016 Print