19.3.1821

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Thorvaldsen has modelled Christ, cf. A82 and the apostles Peter, cf. A86 and Paul, cf. A103 in clay.

Document

[Dagbog 19.3.1821:]
Besøgt Maler CatelI og bestilt hos ham en italiensk Vue med en ViinhaveII, som jeg kan vente om 1½ Aar og betaler med 50 LouisdorsIII, han har skiønne Landskaber og Schizzer. Bes[øgt] Kr[onprinsen] af BayernIV. Maler DahlV har fuldendt sit norske Landsk[ab]VI, er noget spraglet, mørkt, men af megen Virkning. Thorwaldsen har modell[eret] Christ[us]VII, St. PederVIII, St. Paul;IX seet OverslagX over Abildg[aard]sXI Monument;XII for dyrt, Thorv[aldsen] vil give to Basr[elie]f[s]XIII dertil.
[...]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A84 Kristus, 2.3.1821 - 19.3.1821, inv.nr. A84
A85 Kristus, 2.3.1821 - 19.3.1821, inv.nr. A85
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A104 Paulus, 2.3.1821 - 19.3.1821, inv.nr. A104
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103

Commentaries

 1. Den tyske maler Franz Ludwig Catel.

 2. Dette maleri af Franz Ludwig Catel af et italiensk landskab med en vinhave fra omkring 1822-1823 er endnu uidentificeret.

 3. Den internationale gangbare, franske guldmønt louis d’or, jf. artiklen Møntenheder.

 4. Den tyske kronprins af Bayern Ludwig (1.)

 5. Den norske maler J.C. Dahl.

 6. Dette norske landskabsmaleri af J.C. Dahl er endnu uidentificeret.
  Se evt. de Dahl-malerier, som Thorvaldsen erhvervede til sin samling.

 7. Dvs. antagelig lerskitsen, A84 eller A85, til Kristus, jf. A82.

 8. Dvs. antagelig den ikke kendte lerskitse til apostlen Peter, A86.

 9. Dvs. antagelig lerskitsen, A104, til apostlen Paulus, A103.

 10. Dette prisoverslag på Abildgaards monument er endnu uidentificeret.

 11. Den danske maler og arkitekt Nicolai Abildgaard.

 12. I brev af efter 6.1.1820, før 15.2.1820 fra Thorvaldsen til Christian (8.) Frederik udtrykte Thorvaldsen sin glæde over idéen om et monument for Nicolai Abildgaard, Thorvaldsens tidligere ven og lærer, og han lovede at tænke over, hvordan han kunne bidrage.

 13. Hvilke to vides ikke. De blev muligvis aldrig udført.

Last updated 15.06.2016