Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2767 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Rom

1.2.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Til middag med Vincenzo Camuccini, Thorvaldsen, C.F. Rumohr og Luigi Godard. Man får bragt afskrifter af forskellige diplomer fra den danske kirkehistorie i Vatikanets eje.

[Dagbog 1.2.1821:]
... Kiøbt en Copie af Transfigurationen for 60 Louis d’or.
Til Middag Camuchini, Thorwaldsen, Rumohr, Abb[ed] Gontin, som bragte os Diplomerne for Arcadierne. Archivar Marini har sendt mig 19 Afskrifter af Diplomer fra den danske Kirkehistorie. . .

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 317.

Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Selskabsliv i Italien · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Accademia degli Arcadi · Vincenzo Camuccini · C.F. Rumohr · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 18.12.2015 Print