The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2767 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

1.2.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Dinner with Vincenzo Camuccini, Thorvaldsen, C.F. Rumohr, and Luigi Godard. He has received transcripts of various documents from Danish ecclesiastical history owned by the Vatican.

[Dagbog 1.2.1821:]
... Kiøbt en Copie af Transfigurationen for 60 Louis d’or.
Til Middag Camuchini, Thorwaldsen, Rumohr, Abb[ed] Gontin, som bragte os Diplomerne for Arcadierne. Archivar Marini har sendt mig 19 Afskrifter af Diplomer fra den danske Kirkehistorie. . .

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 317.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Social Life in Italy · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Accademia degli Arcadi · Vincenzo Camuccini · C.F. Rumohr · Bertel Thorvaldsen
Last updated 18.12.2015 Print