Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9334 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Putbus

17.6.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Putbus

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Dagbog 17.6.1843:]

[…]

Da vi kort efter forlode Ægir hejsedes preussisk Kongeflag og gaves Salut. Vi landede ved Broen, som er 600 Fod lang, gik ad samme til Vognen, og jeg kiørte da med Kongen til Slottet Putbus, (altid paa hans højre Side); dette er skiønt beliggende i en smuk Park. Vi modtoges af Fyrstinden, en smuk aldrende Dame, og jeg havde Lejlighed at beundre den Elegance og Smag, der hersker i dette Slot. Trende Statuer, Venus, Bachus og Amor og Psyche af Thorvaldsen, foruden flere Basreliefs af ham findes i Hovedsalonen, overalt er Parquets, Trappen er dristig og let bygget.

[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Andre referencer

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 327.

Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Friedrich Wilhelm 4. · Wilhelm Malte Putbus · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 30.01.2015 Print