No. 3123 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

20.11.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Besøger C.W. Eckersberg, glæder sig over hans malerier og ser hans afstøbninger af Thorvaldsens portrætbuster af den kongelige familie.

[Dagbog 20.11.1822:]
... Efter at have arbejdet og seet nogle Folk bes[øgt] Prof. Eckersberg og glædet mig over hans Arbejder, ogsaa hos ham seet Afstøbn[inger] af Thorvaldsens Buster af den kongl. Familie, saare lignende. Hans Elever Martens og Blunk for Interieurs og Bendz for Portraiter love meget.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1821-1822, II, 2. halvbind, København 1976, p. 505.
Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Kunstnermiljøet i København · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Wilhelm Bendz · Ditlev Blunck · C.W. Eckersberg · Ditlev Martens · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 16.06.2016 Print