No. 3123 of 10318
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

20.11.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Visits C.W. Eckersberg, enjoys his paintings, and sees his casts of Thorvaldsen’s portrait busts of the royal family.

[Dagbog 20.11.1822:]
... Efter at have arbejdet og seet nogle Folk bes[øgt] Prof. Eckersberg og glædet mig over hans Arbejder, ogsaa hos ham seet Afstøbn[inger] af Thorvaldsens Buster af den kongl. Familie, saare lignende. Hans Elever Martens og Blunk for Interieurs og Bendz for Portraiter love meget.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1821-1822, II, 2. halvbind, København 1976, p. 505.
Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Artistic Environment in Copenhagen · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Wilhelm Bendz · Ditlev Blunck · C.W. Eckersberg · Ditlev Martens · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 16.06.2016 Print