20.11.1822

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Besøger C.W. Eckersberg, glæder sig over hans malerier og ser hans afstøbninger af Thorvaldsens portrætbuster af den kongelige familie.

Document

[Dagbog 20.11.1822:]
... Efter at have arbejdet og seet nogle Folk bes[øgt]I Prof. EckersbergII og glædet mig over hans Arbejder, ogsaa hos ham seet Afstøbn[inger] af Thorvaldsens Buster af den kongl. FamilieIII, saare lignende. Hans Elever MartensIV og BlunkV for InterieursVI og BendzVII for PortraiterVIII love meget.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A191 Frederik 6., Tidligst 8.1.1820, inv.nr. A191
A192 Marie Sophie Frederikke, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A192
A193 Caroline, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A193
A194 Vilhelmine Marie, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A194

Commentaries

  1. Dvs. besøgt C.W. Eckersberg i hans professorbolig på Kunstakademiet, jf. artiklen Kunstakademiets boliger.

  2. Den danske maler C.W. Eckersberg.

  3. Dvs. portrætbusterne Frederik 6., jf. A191, Marie Sophie Frederikke, jf. A192, Caroline, jf. A193, Vilhelmine, jf. A194, som Thorvaldsen modellerede i København i vinteren 1819-1820, og som siden blev hugget i marmor i Rom, jf. artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

  4. Den tyske maler Ditlev Martens.

  5. Den danske maler Ditlev Blunck.

  6. Dvs. interiørmaleri.

  7. Den danske maler Wilhelm Bendz.

  8. Dvs. portrætmaleri.

Last updated 16.06.2016