No. 8372 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

23.1.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Sender Just Mathias Thiele til Thorvaldsen med en skriftlig anmodning om, at Thorvaldsen modellerer bagsiden af Christian 8.s kroningsmedalje, F23, med motivet: Danmark, som beder til Gud for kongen.

[Dagbog 23.1.1840:]
Sendt Prof. Thiele til Thorvaldsen med skriftlig Anmodning at modellere Reversen til Medaillen til min Thronbestigelse: Danmark bedende til Gud for sin Konge, og føjede jeg mig gierne efter Rumohrs og Brø[n]dsteds Meening, at Figuren rettest var staaende.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 54.
Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christian 8.s kroningsmedalje 1840 · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, kravspecifikationer
Personer
P.O. Brøndsted · C.F. Rumohr · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 27.06.2016 Print