23.1.1840

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Sender Just Mathias Thiele til Thorvaldsen med en skriftlig anmodning om, at Thorvaldsen modellerer bagsiden af Christian 8.s kroningsmedalje, F23, med motivet: Danmark, som beder til Gud for kongen.

Dokument

[Dagbog 23.1.1840:]
Sendt Prof. ThieleI til Thorvaldsen med skriftlig AnmodningII at modellere Reversen til MedaillenIII til min Thronbestigelse: Danmark bedende til Gud for sin KongeIV, og føjede jeg mig gierne efter RumohrsV og Brø[n]dstedsVI Meening, at Figuren rettest var staaendeVII.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

F23 Medalje forside: Kong Christian 8. Medalje bagside: Danmark, 1840, inv.nr. F23
A550 Danmark, 1840, inv.nr. A550

Kommentarer

  1. Den danske forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thiele.

  2. Se Christian (8.) Frederiks anmodning af 23.1.1820 samt bilag af 23.1.1840.

  3. F.C. Krohn, kroningsmedalje, recto: Kong Christian 8., verso: Danmark, som beder til Gud for kongen, 1840, F23.

  4. Se Thorvaldsens relief, Danmark, 1839, A550, på bagsiden af kroningsmedaljen F23.

  5. Den tyske kunsthistoriker, tegner og grafiker C.F. Rumohr.

  6. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

  7. Thorvaldsen valgte en knælende kvinde som personificering af Danmark, jf. F23, verso.

Sidst opdateret 27.06.2016