Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8370 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

23.1.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette breve er under udarbejdelse.

Se original

H. Conferenzraad, Directeur Thorvaldsen!
De vil af vedfølgende Academiets Betænkning om Reversen til Medailleur Krohns Medaille i Anledning af min Thronbestigelse see at Meeningen at den af mig angivne bedende Figur (Dania der anraaber Forsynet for sin Konge) bør være staaende er den meest gieldende og jeg finder dette bekræftet ved Kunstkiendernes Kamh. Rumohrs og Etatsraad Brøndsteds Yttringer i vedlagte Linier. Jeg tiltræder gierne denne Meening naar Figuren i kunstnerisk Henseende kan gives det Udtryk som Omskriften: Gud velsigne Kongen! bedst angiver.
Til ingen bedre end til den store Kunstner vi i Dem besidde kan jeg henvende mig med Anmodning om at ville modellere denne Figur og siden vejlede anvise Medailleuren under Arbejdets Udførelse, og jeg tør forud regne paa at De vil opfylde dette mit Ønske

velvilligst
Christian R

d. 23 Jan 1840

Generel kommentar

Brevpapiret er udsmykket med en ca. 1 cm bred sørgerand.

Arkivplacering
m23 1840, nr. 2
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 111-112.
Andre referencer

Brevet har været medsendt et bilag, se hertil bilaget 23.1.1840.

Emneord
Christian 8.s kroningsmedalje 1840 · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Værker
Sidst opdateret 07.04.2015 Print